Hoe werkt het: een verbouwing financiëren via de hypotheek

hypotheek verbouwing

Als u alles bij een verbouwing wenst te bekostigen, dan kunt u een lening afsluiten, maar toch blijkt verhoging van uw hypotheek verbouwing meestal voordeliger. Waarom? Doordat u minder rente betaalt.

hypotheek verbouwing

Mogelijkheid 1: Tweede hypotheek of Verbouwingshypotheek

Maar als u geen extra vrije ruimte beschikbaar hebt in uw hypotheek verbouwing? Ook dat is geen ramp. Zelfs in dat geval is een verhoging van uw hypotheek vaak onder de gebruikelijke voorwaarden (bijvoorbeeld inkomen en waarde van uw woning) te realiseren.

Maar omdat daarvoor wel een nieuwe hypotheekakte moet worden opgesteld, maakt u jammer genoeg wel kosten voor de notaris. Over het deel aan hypotheekrente dat u extra bijleent, heeft u recht op belastingaftrek. Mits u de hypotheek wel binnen dertig jaar terugbetaalt. Een tweede hypotheek aanvragen is wel een nauwkeurig traject. U mag aannemen dat de verwerkingstijd ongeveer even lang bedraagt als bij een nieuwe hypotheek. Voor een verbouwing wordt een tweede hypotheek vaak een renovatiehypotheek genoemd. Echter, het betreft hier geen hypotheekvariant, slechts een aanleiding om een tweede hypotheek te nemen.

Mogelijkheid 2: Bouwdepot

Bij een verbouwing heeft u bij de financiering veelal te maken met een bouwdepot. Daarbij is een bouwdepot eigenlijk een soort spaarpot die u aan uw hypotheek verbindt. Met het geld van uw bouwdepot bekostigt u de verbouwingskosten. Uitsluitend het geld dat u werkelijk voor de verbouwing besteedt, wordt opgeteld bij uw hypotheek. En uiteraard samen met uw maandelijkse aflossing van de hypotheek.

Het bouwdepotsaldo staat maximaal twee jaar op een speciale rekening. Dit heet de ‘bouwrekening’. Als er na twee jaar nog geld op de rekening staat? In dat geval wordt dit restbedrag afgetrokken van uw hypotheek. Heeft u de bouw eerder afgerond? Dan sluit u de rekening zelf af. Een bouwdepot kunt u ook gebruiken om achterstallig onderhoud te bekostigen. Er geldt ook voor een bouwdepot een maximumbedrag (100% van de huiswaarde na de verbouwing). U moet daarom naast de huidige waarde van uw woning ook de waarde na de verbouwing op laten nemen in het taxatierapport.