Incassobureau en een BKR-registratie

incassobureau amersfoort
Op het moment dat je financiële verplichtingen aangaat, is het vanzelfsprekend dat je deze ook moet nakomen natuurlijk. Wanneer je dit niet doet zul je een herinnering en een ingebrekestelling ontvangen. Betaal je nog niet? Dan zal de vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau. Een incassobureau zal vervolgens proberen om het bedrag alsnog te innen. Maar heeft dit eigenlijk ook invloed op een BKR-registratie?

Incassobureau en BKR

Wanneer je te maken krijgt met een incassobureau heb je al enige tijd niet aan bepaalde betalingsverplichtingen voldaan. Vaak vragen mensen zich af of dit gelijk leidt tot een negatieve BKR-registratie. Dit is niet direct het geval. Een incassobureau heeft namelijk niet de bevoegdheid om je hier aan te melden. De schuldeiser kan dat echter wel. Vrijwel iedereen die een lening aangaat, wordt genoteerd bij het BKR. Het BKR staat voluit voor Bureau Krediet Registratie. Hier worden miljoenen elektronische dossiers bijgehouden met afgesloten leningen, achterstanden en creditcards. Er zijn circa 11 miljoen Nederlanders bekend bij het BKR. Op het moment dat deze mensen een lening willen afsluiten voor bijvoorbeeld een persoonlijke lening of een hypotheek, wordt hun kredietwaardigheid getoetst aan de gegevens zoals bekend bij het BKR. Heb je in het verleden niet of te laat betaald, dan kan dat hebben geleid tot een negatieve BKR-registratie. Dit betekent dat het in de meeste gevallen lastig wordt om ergens een lening aan te vragen. Ben je overigens op zoek naar een incassobureau? Kijk dan bijvoorbeeld bij: Incassobureau Amersfoort

Gevolgen negatieve BKR-notering

Een negatieve BKR-notering kan er voor zorgen dat je afgewezen wordt wanneer je een lening of hypotheek aanvraagt. Een afgeloste schuld blijft altijd nog 5 jaar lang genoteerd staan. Betaal je je telefoon abonnement vaak te laat? Dan kan dat er dus voor zorgen dat je in de 5 jaar daarna geen hypotheek kan krijgen. Ben je benieuwd naar hoe jij bekend staat bij het BKR, dan kan je tegen betaling van €5,00 inzage krijgen in je gegevens.

Wel of geen BKR registratie?

Niet iedere schuld wordt geregistreerd bij het BKR. Hypothecaire leningen, huurschulden en betalingsachterstanden bij het energiebedrijf worden bijvoorbeeld niet bijgehouden in de dossiers van het BKR. Dit heeft te maken met de privacywetgeving.