Waarom vraag je als onderneming een bedrijfsfinanciering aan?

bedrijfsfinanciering aanvragen

 Een bedrijfsfinanciering aanvragen helpt je als onderneming een heel eind vooruit. Er zijn talloze redenen om de steile ambities van je onderneming te realiseren. Zo kunnen nakende projecten voorgefinancierd worden of betaaltermijnen overbrugd. Kortom, bij een bedrijfsfinanciering aanvragen heb je een waaier van mogelijkheden om zakelijke onkosten te financieren.

bedrijfsfinanciering aanvragen

 Wanneer is de periode aangebroken om een bedrijfsfinanciering aan te vragen?

Geen enkele bedrijfsleider vindt het aangenaam om een lening aan te gaan. Ondanks die persoonlijke vooroordelen, sluiten ondernemers vaak een contract met een financiële instelling af. Er zijn verschillende beweegredenen hiervoor, maar het belangrijkste antwoord is en blijft: groei. Wanneer je een onderneming gestaag wil laten groeien, zit er vaak niets anders op om bijkomende investeringen te doen. Als je zelf echt niet over die liquide middelen beschikt om een investering te doen, ben je wel genoodzaakt je vast te klampen aan de laatste strohalm. Bedrijfsfinanciering. De voornaamste redenen zijn:

  • Werkkapitaal

Extra geld achter de hand houden om een financiële injectie van je bedrijf te doen

  • Opstart onderneming

Het wordt vaak gebruikt als startkapitaal van een beginnende onderneming

  • Betaaltermijnen overbruggen

Langs deze weg kan je betaaltermijnen overbruggen of een grotere voorraadreserve opslaan

  • Investering in machinepark of goederen

Wanneer een investering in voertuigen, machines of materiaal zich opdringt

  • Uitbreiding van het personeelsbestand

Wanneer je het aantal personeelsleden wil uitbreiden door nieuw talent een kans te geven

  • Nieuwe software in gebruik te nemen

Als je het kantoor van het bedrijf wil herinrichten door nieuwe software aan te kopen

 Een bedrijfsfinanciering aanvragen kan in verschillende vormen

De meest populaire soorten van bedrijfsfinanciering zijn:

  • Ondernemingskrediet

Bij een periodiek liquiditeitstekort wordt vaak beroep gedaan op een bedrijfskrediet. Met deze zakelijke kredietverlening kan je met een vaste limiet geld aflossen en opnemen

  • Bedrijfslening

Voor een éénmalige investering wordt vaak beroep gedaan op een bedrijfslening. In 1 keer wordt de lening op je bankrekening gestort. Terugbetaling gebeurt maandelijks, per kwartaal of jaarlijks

  • Debiteurenfinanciering

Met deze lening worden openstaande facturen van je onderneming meteen vereffend. Deze vorm van bedrijfsfinanciering wordt afgesloten bij een tijdelijk liquiditeitstekort

  • Zakelijk leasen

Met leasen huur je een computer, voertuig of machine. Dit biedt het grote voordeel dat je niet in één tijd een grote investering moet doen