Wat is een aanmaning?

aanmaning

Wanneer u een aanmaning ontvangt, betekent dit dat u geld verschuldigd bent aan de schuldeiser. Vaak is dit een bedrag waar u eerst een factuur of sommering voor heeft gehad, waarna een herinnering wordt gestuurd voor betaling. Dit betekent dat de schuldeiser een ‘opeisbare vordering’ heeft staan op u. Wat er met deze vordering kan gebeuren leggen wij u uit!

Gevolgen aanmaning

Wanneer de betalingstermijn van uw aanmaning is verstreken kan u in verzuim komen te verkeren. Nu kunt u alsnog in de gelegenheid worden gesteld om dit bedrag te betalen. Dit moet door de wet worden vastgesteld.

Voorbeeld

Stel u woont in Enschede en u wilt uw huis verbouwen. U huurt hiervoor een aannemer in die dit voor u gaat doen. Deze zal (op de afgesproken datum) een factuur sturen die u moet betalen voor het werk dat u verricht heeft. Kunt u dit bedrag niet binnen de gemelde datum betalen, dan ontvangt u een aanmaning van het bedrag. Betaalt u ook deze aanmaning niet, dan zal de wet u in de gelegenheid kunnen stellen om dit te betalen. Kunt u het vervolgens nog steeds niet betalen kan de schuldeiser een incassobureau in Enschede inschakelen, die de schulden kan innen. Deze partij kan de schulden ook hoger maken door het in rekening brengen van kosten bovenop de schuld. Betaalt u vervolgens nog steeds niet? Dan kan de schuldeiser een deurwaarder als BJK Gerechtsdeurwaarders inschakelen. Deze deurwaarder in Enschede kan bijvoorbeeld beslag leggen op uw spullen of zelfs uw woning ontruimen. 

Reactie

Ondanks dat u de factuur niet kan betalen, is het altijd goed om dit zo snel mogelijk met de desbetreffende partij te communiceren zodat er eerst naar een oplossing gekeken kan worden. U kunt ook contact opnemen met het incassobureau of de deurwaarder, zodat u een betalingsvoorstel kunt krijgen voor uw betalingsachterstand.